39, September 25, 2017
ADS
देश

नेपाली काङ्ग्रेस बाट भरतपुर माहानगरपालीका उपमेयर पद

18268387 1894646407485076 2853416587254188444 n

नेपाली काङ्ग्रेस बाट भरतपुर माहानगरपालीका मा उपमेयर पदको लागी टिकट पाउनु भएको पावॆती शाह 

ADS